OHJELMAPYYNNÖT POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVILLE 2022

Hyvät kollegat!

Olemme aloittaneet valmistautumisen seuraaville 57. Pohjolan Lääkäripäiville. Pyydämme jälleen laitoksia, klinikoita ja muita järjestäjätahoja jättämään ohjelmaehdotuksia Pohjolan Lääkäripäivien 2022 ohjelmaan. Koulutustapahtuman ajankohta on perinteinen 22.-25.2.2022. Pandemiasta johtuen tapahtumamuoto päätetään myöhemmin. Tämä on syytä huomioida jo suunnitteluvaiheessa: Lääkäripäivät voi olla perinteisen tavan sijaan virtuaali- tai ns. ”hybriditapahtuma”.

Ohjelmaehdotuksista tulee jo ensimmäisessä vaiheessa ilmetä tavoite ja alustava sisältö sekä arvioitu luentosarjan pituus ja toteutustapa. Puoleen päivään voidaan sovittaa 3-4 luentoa ja koko päivän luentosarja koostuu 5-7 luennosta. Suosimme puolen päivän luentosarjoja. Luennoitsijoissa painotamme alueen valovoimaisia osaajia, virkistäviä vieraita unohtamatta. Yksityiskohtaiset luentojen aikataulut kokonaisuudessaan laaditaan järjestäjien toimesta, jotta kahvi- ja lounastauot voidaan limittää. Luentosali-, päivämäärä- ja muita aikataulutoiveita voi kuitenkin esittää ja ne otetaan huomioon. Toivomme vuorovaikutteisista ja yleisöä aktivoivien menetelmien käyttöä! Koulutustapahtuma tavoittaa erityisesti perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon kollegoja sekä kandidaatteja ja erikoistuvia lääkäreitä – kannustamme ottamaan jo suunnitteluvaiheessa mukaan kohderyhmien edustajia!

Aiempien lääkäripäivien perusteella vinkkejä ohjelmaehdotuksiin:

–                     Hoitoketjuissa ja hoidonporrastuksessa tulleita muutoksia, jotka vaativat koulutusta

–                     Usean eri erikoisalan yhteisiä ja yhdessä pohdittavia ongelmia

–                     Ajankohtaisesti kuumat aiheet (eettiset teemat, uudet hoidot ym.)

–                     Lääkärin itsensä kannalta kiinnostavia aiheita

–                     Lääkärin hyvinvointi

Ohjelmaehdotukset tulee toimittaa Duodecim-seuran Oulun toimistoon 4.6.2021 mennessä osoitteeseen: toimisto@oulunduodecim.fi

Oulun Duodecim-seura korvaa koulutustilaisuudesta aiheutuneet yleiskulut sekä Oulun ulkopuolelta kutsuttavien luennoitsijoiden matka- ja majoituskulut sekä maksaa luentopalkkiot ja luentolyhennelmälisän yleisten Duodecimin maksuperusteiden mukaisesti. 

Pohjolan Lääkäripäiville 2022 hyväksytyistä ohjelmista ilmoitamme välittömästi kokouskäsittelyn jälkeen kesäkuussa. Tärkeimpinä arviointikriteereinä ohjelmaehdotuksille pidetään aiheen koulutustarvetta, ajankohtaisuutta, yleistä kiinnostavuutta sekä sopivuutta Pohjolan Lääkäripäiville.

Lisätietoja tarvittaessa saatte Oulun Duodecim-seuran hallituksen puheenjohtajalta, professori Juha Saarniolta juha.saarnio@oulu.fi,  LL Timo Tuoviselta timo.tuovinen@oulu.fi tai seuran toimistosta 050 321 4336 (toimisto@oulunduodecim.fi).