OHJELMAPYYNNÖT POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVILLE 2018

Oulun Duodecim-seura ry ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim järjestävät yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT 20.-23.2.2018. Oulun Duodecim-seuran hallitus on aloittanut valmistautumisen seuraaville 53. Pohjolan Lääkäripäiville ja pyytää laitoksia, klinikoita ja muita järjestäjätahoja jättämään ohjelmaehdotuksia Pohjolan Lääkäripäivien 2018 ennakko-ohjelmaan. Lääkäripäivien ja päivien yhteydessä järjestettävän näyttelyn avajaiset pidetään tiistaina 20.2.2018.

 

Ohjelmaehdotuksista tulee jo ensimmäisessä vaiheessa ilmetä arvioitu luentosarjan pituus, toteutustapa, tavoite ja alustava sisältö. Puoleen päivään voidaan sovittaa 3-4 luentoa ja koko päivän luentosarja koostuu 5-7 luennosta. Luennoitsijoissa painotamme alueen valovoimaisia osaajia, virkistäviä vieraita unohtamatta. Yksityiskohtaiset luentojen aikataulut kokonaisuudessaan laaditaan järjestäjien toimesta, jotta kahvi- ja lounastauot voidaan limittää. Luentosali-, päivämäärä- ja muita aikataulutoiveita voi kuitenkin esittää ja ne otetaan huomioon. Voitte esittää toiveen myös Viestiseinästä, jonka avulla on mahdollista käydä reaaliaikaista keskustelua luennon aikana ja jossa onnistuu myös yleisön äänestys.

Ohjelmaehdotukset tulee toimittaa Duodecim-seuran Oulun toimistoon 2.6. mennessä osoitteeseen: oulu.info@duodecim.fi.

 

Oulun Duodecim-seura korvaa koulutustilaisuudesta aiheutuneet yleiskulut sekä Oulun ulkopuolelta kutsuttavien luennoitsijoiden matka- ja majoituskulut sekä maksaa luentopalkkiot ja luentolyhennelmälisän yleisten Duodecimin maksuperusteiden mukaisesti.

 

Pohjolan Lääkäripäiville 2018 hyväksytyistä ohjelmista ilmoitamme välittömästi kokouskäsittelyn jälkeen kesäkuussa. Tärkeimpinä arviointikriteereinä ohjelmaehdotuksille pidetään aiheen koulutustarvetta, ajankohtaisuutta, yleistä kiinnostavuutta sekä sopivuutta Pohjolan Lääkäripäiville.

 

Lisätietoja tarvittaessa saatte Pohjolan Lääkäripäivien johtoryhmän puheenjohtajalta, LT Eila Suvannolta (08) 315 3627 ja 040 808 5980, Oulun Duodecim-seuran hallituksen puheenjohtajalta professori Nina Hautalalta (08) 315 3726 tai seuran toimistosta 046 870 0406 (oulu.info@duodecim.fi)

 

 

Oulussa, toukokuussa 2017

 

 

 

Eila Suvanto, LT, vastuualuejohtaja                                                                                   Nina Hautala, professori

Johtoryhmän puheenjohtaja                                                                                                Hallituksen puheenjohtaja

Pohjolan Lääkäripäivät 2017                                                                                               Oulun Duodecim-seura ry